Arkivplan.no

Gjesdal kommune

Madland-Brekko

Kapellet i Brekko

 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN FOR GJESDAL KOMMUNE

FORMÅL

Formålet med arkivplanen til Gjesdal kommune

Arkivplanen gir bindende retningslinjer for behandling av all informasjon og dokumentasjon i Gjesdal kommune.
Arkivloven med forskrifter ligger til grunn for retningslinjene.
Arkivplanen skal bidra til at Gjesdal kommune ivaretar arkivansvaret sitt etter arkivlovens § 6 hvor det heter: "Offentlege organ pliktar å ha arkiv, og desse skal vera ordna og innretta slik at dokumenta er tryggja som informasjonskjelder for samtid og ettertid."

Administrasjonssjefen har arkivansvaret

Arkivleder har det daglige ansvaret for kommunens arkivtjeneste og utarbeider virksomhetsplaner for denne. Godkjent virksomhetsplan skal være med i kommunen sin årsplan.
I kommunen er det administrasjonssjefen (rådmannen) som har det overordnede arkivansvaret (jfr. Arkivforskrifta § 1-1).

Som administrasjonssjef i Gjesdal kommune oppfordrer jeg alle ansatte i kommunen til å sette seg godt inn i og følge retningslinjene i arkivplanen.

Ålgård 17.6.2015

Knut Underbakke

- rådmann -

   

Sauer

Oversikt Ålgård

Foto: Sigve Espeland (IKA) og Gjesdal kommune